UDRŽITELNOST?
JAK ZVLÁDNOUT RIZIKA A VYUŽÍT PŘÍLEŽITOSTI

Udělejte si přehled o tom, co vás kvůli udržitelnosti čeká

Zvládněte nová "ESG" rizika osvědčenými metodami

Získejte konkurenční výhodu a přístup na nové trhy

Kdo jsme?

Každý z partnerů konsorcia Future Proof je dlouholetým specialistou v některé z oblastí týkajících se environmentální či sociální udržitelnosti a má za sebou mnoho úspěšných projektů.

Největší benefit přineseme tam, kde

  • chcete rozvoj firmy prostřednictvím udržitelnosti řešit komplexně, strategicky, dlouhodobě.

  • cílem není jen formální, kosmetická či parciální změna, kterou zvládne konkrétní specialista na dané téma.

  • nechcete řešit jednotlivě desítky projektů, ze kterých se transformace může skládat, se všemi obchodně-procesními, schvalovacími a projektovými náležitostmi a roztříštěnou zodpovědností

Udržitelnost pro nás není buzzword, politikum ani strašení temnou budoucností. Vidíme v ní

  • příležitost pro transformativní rozvoj firem, potažmo celé společnosti

  • součást nezbytného řízení rizik, protože tlak a změny v této oblasti budou přicházet z mnoha různých stran

  • formu přijetí zodpovědnosti za to, jaké prostředí předáme našim dětem a dalším generacím

Jak pracujeme?

Správná fáze a načasování

Skutečná a úspěšná změna je věcí důkladné přípravy a správného přístupu. Pracujeme proto ve třech fázích dle aktuálního stavu firmy.

Přesný zásah

Pracujeme s celým ekosystémem - od vedení firmy, až po její okolí, klienty a dodavatele. S každou skupinou je třeba pracovat jinak. Máme proto pro každou z nich jiné prostředky, formáty, typy aktivit, ale i výstupy.

Již pracujeme pro

Zajímají vás konkrétní možnosti pro vaši situaci? Ozvěte se!

Co už máte za sebou?

Rozpočet

Jaké prostředky jste připraveni do oblasti udržitelnosti investovat?

Newsletter